Sikkerhetspakke

Sikkerhetspakke
Skal en alarm ha noe for seg er det viktig at den virker til enhver tid og varsler noen som er i nærheten og kan rykke ut på eventuelle alarmer. Vår sikkerhetspakke tar hånd om dette.

Inkludert i prisen er:
-> Abbonement til brannvesenets alarmsentral
-> Beredskap 24t i døgnet
-> Gratis utrykning, normalt innen 10 eller 15 minutter (forbehold om fremkommelighet på vei)
-> Gratis hovedettersyn en gang i året (evt. materiellkostnader kommer i tillegg)
-> Nødvendig merking


Hafjell VaktService har den suverent korteste utrykningstiden i Hafjell i dag og vi bestreber til enhver tid at denne skal være så kort som mulig. Dersom vi ikke møter på noen hindringer eller kommer ut for uforutsette hendelser garanterer vi en utrykningstid på 15 minutter! Alle våre utrykninger til privatkunder er kostnadsfrie og våre alarmer er direkte tilkoblet Lillehammer & Øyer Brannvesen. Ved en brannalarm er brannvesenet på vei innen 2 minutter, dette sikrer en så kort utrykningstid som overhode mulig!

Overføring av alarmer
Vi benytter trådløse sendere fra Safetel til våre alarmer.
Fordelen med å montere en trådløs sender fra Safetel er at vi får en overvåking av linja. Skulle den slutte å virke eller noen prøver å sabotere den får vi en alarm om dette. Det går heller ikke ann å kutte telefonlinjene og på den måten hindre en alarmoverføring til vaktsentralen.
Dette er samme type overføringsenheter vi monterer i banker, store butikker og steder med krav om høy sikkerhet og må ikke sammenlignes med rimeligere alternativ.
Hafjell VaktService AS, Tlf: 47 600 400, Aaslettveien 26, N-2636 Øyer
post@hafjellvaktservice.no